تحریر ؛ تقسیم . . . و اینک ونک

بهار میرسد

بهاری که بطرزی شگرف سبز است

و نه بهاری مشائیانه !

عربی تر از تحریر

ترکی تر از تقسیم

بهاری به قدمت ده ونک . . .

 

میدان ونک

که در انتظار این تب می سوزد

تک تک مویرگ خیایانهاش

کشیده می شود

تا ارتفاع سر به فلک کشیده ی فواره هاش

و ستوه مردمان

                     در ستون دود

عاقبت ، دمل  سی و اندی سال

سر باز کرده است .

چرک و جراحت

با شلیک گلوله

درمان نمی شود ...

دیروز تحریر؛

امروز تقسیم،

فردا ونک

منتظر باش ...

 

 

13 خرداد92

/ 0 نظر / 2 بازدید