سیزده - رنگ آشنای جامه ی قدیمی ات

دیگر هیچ کبوتری نامه ی مرا ، حدیث رفته ی دیروز را ، به تو نخواهد رساند ...

... روز از پی روز می گذرد و خاطره ی بودن تو در اینجا بیش از پیش رنگ می بازد بی آنکه یادت در دل من اندکی کمرنگ تر شده باشد . روزهای دلتنگی تصور میکردم این تنهائی ست که نبودنت را تحمل ناپذیر می سازد . اما از وقتی که تنها نیستم بیشتر مطمئن شده ام دیگران ممکن است سرم را گرم کنند ولی دلم را نه .

دیگر یاد گرفته ام چطور حواسم را پرت کنم . وقتی هوا خیلی پس است و بغض می کنم ، دلم را می فرستم هواخوری . نمیخواهم دوباره هوایت به سرش بزند .

اتاق مسافری دیگر سرد و نمور است . با آنکه هرگز گلایه ای ندارد دلم برایش سوخت .تصمیم گرفتم اتاق تو را که روشن و آفتابگیر است به او بدهم .میخواستم حوله و ملحفه ی جدید در گنجه ات بگذارم که بوی تو دوباره زانوانم را خم کرد . روی تختت نشستم .بعد از اینهمه وقت ، هنوز هم جای خالی تو بیداد می کند .

بر بسترت دست می کشم . اینجا بدون تو ... و رنگ آشنای جامه ی قدیمی ات .

دیگر از خودم میترسم . می ترسم پیمانم را بشکنم و سراسیمه قاصدکی را به باد بسپرم تا پیغامم را به تو برساند . تویی که ناراستی مردمان این جهان را بزرگوارنه تاب می آوری و آمده ای تا بخاطرشان هلاک شوی . من که انگیزه ی آمدنت را می دانم و فرستنده ات را می شناسم ، منی که میدانم تو و او هر دو " یک " هستید ، چرا به ماندن تو در کنار خودم دل بسته ام ؟

از اتاقت بیرون می آیم . از سرخوشی صبحم هیچ باقی نمانده است . یاد تو درد دارد و بیمارم می کند عمانوئیل ، همانقدر که تمام لحظات شادی و سرخوشی ام با یاد و نام تو عجین است ... باید به او بگویم .  نمیتوانم جای تو را به دیگری بدهم . هیچکس حتی روزنه ای به درونم پیدا نمی کند . اصلا همین امروز باید برود . محبت هایش را نمیخواهم ، کمکهایش را نیز ... او تو را نمی شناسد اما بخوبی میداند قبله گاهی دارم که برایم سخت مقدس است . قبله گاهی که بی آنکه از سنگ سرد باشد ، میتوانم در هر کجا ، در هر لحظه ، بر آن سجده برم .

همین امروز عذرش را خواهم خواست . راستی ، او شبها که کنار تختش زانو میزند و در سکوت دعا میخواند به محراب کدامین خدای ناشناخته اشک میریزد ؟

عمانوئیل ، مبادا او نیز دل در گرو تو  داشته باشد ؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید