مصوبه

 

تصویب شد !

 

ده سال آخر عمر

هر کس به راه خویش رود ،

به دلخواه خویش زیّــــــــد .

در غاری پارینه سنگی

یا در اودیسه ی فضایی ِ

                                سیاره ای ناشناخته . . .

کنار ِ سکوت مبهم برکه ،

یا همهمه ی هجوم آتشفشان

 

موی سپید کردن

و چروک برداشتن نزدیک است !

دویدن و به واپس نگریستن از هراس ماگما را

                                                            دوست تر می دارم

تا

آرامش خیس شدن پاهایم

                                     به وقت ماهیگیری ...

کی به انتها می رسیم ؟

 

 

92 یکی از همین روزها

/ 1 نظر / 21 بازدید
عنایت

سلام قلمتان سبز زندگیتان شاد[گل]