ای وای مادرم . . .

دیگر آن همیشگی که می شناختمت نیستی

با صلابت و مغرور ،

بی اعتنا

به آنچه می رود اینجا . . .

 

می بوسمت

لبانت نرم شده است

چون خودت .

می لرزی

و رفتنم

              آزارت می دهد

تمام می شوی

                   مادرم  . . .

 

شهریور 92 تهران

/ 0 نظر / 6 بازدید