بیست و سه - تصمیم

چهارپایه ی قدیمی را از باغچه ی پشت خانه تا جلوخان روی زمین می کشم . باید چوب روسی باشد ، آبخورده و سنگین . خوب بود اگر دستم میرسید و تابلوی فروش را بالای سایبان کافه می کوبیدم ، ولی نمی شود . مجبورم به دیرک میخش کنم ، اندکی بالاتر از فانوس . میخ را به دندان می گیرم ، چکش را درون جیب پیشبندم می گذارم و بالا میروم ، کاری که هیچوقت دوست نداشته ام . کاش قبلش تابلو را روی چهارپایه گذاشته بودم که دوباره ناچار نشوم پائین بیایم .

دستی تابلو را به طرفم دراز میکند . نوازنده ی پیر است ، با لبخند همیشگی و پانچویی پر از کاه ! گویی میان اصطبل غلت زده باشد. بی اینکه تشکر کنم خم می شوم و آنرا می گیرم . قبل از اینکه به پرسشش در مورد قطعی بودن تصمیمم جواب بدهم ، میخ را روی تخته میگذارم و با اولین ضربه ها سوال اولش را با سوال دیگری پاسخ می دهم : چرا فکر میکنی بیمارم ؟ مگر لاغر شدن نشانه ی بیماریست ؟

عذر خواهی میکند و توضیح میدهد که فکر کرده علت اینکه تصمیم به فروش اینجا گرفته ام اصلا بیماری و رنجوری منست . و بعد سرزنش های همیشگی اش که چرا کافه را به پدرو واگذار نمیکنم و او تنها کسی ست که سالهاست میخواهد اینجا را بخرد و ..

و من برای بار صدم تکرار میکنم که اگر شده در اینجا را تخته کوب کنم و بروم ، کافه ام را به کسی که شایع کرده دیوانه ام نمی دهم . اصلا اینکه همه فکر میکنند من با یک شخصیت خیالی زندگی میکنم که به همه گفته ام اتاق بالا در اجاره ی دائمی اوست زیر سر پدرو ست . فکر کرده با این ترفند میتواند مرا وادار کند بروم کنار خلیج زندگی کنم . برای خودش دکتر شده و می گوید جزر و مد حال آدمهای خیالاتی را خوب می کند .

میبینی عمانوئیل ! او فکر میکند تو تنها در خیالات من وجود داری . نه انگار که صد بار تو را پشت میز همیشگی ات دیده .او حواس پرتی دارد ، دلیل نمیشود اینهمه شایعه درست کند . نه ! هرگز کافه را به او نمی فروشم حتی اگر دو برابر دیگران پیشنهاد بدهد . 

پائین می آیم . برای پیرمرد که رفته و سر جایش نشسته و گیتارش را کوک میکند نوشیدنی میریزم و یاد آوری میکنم نیازی به نواختن نیست چون دیگر کافه را باز نخواهم کرد و  او برای جمع کردن پزو باید تا آن سر شهر برود و در کافه ی دیگر بنوازد .

اشک در چشمانش حلقه می زند . چقدر وقتست صورت آفتابسوخته سرخپوست وار و این شیارهای عمیق گونه و پیشانی  را ندیده ام  . سالهاست هر شب میبینمش ، بی آنکه نگاهش کنم . بی آنکه جز درود و بدرود حرفی با او زده باشم . با دیگران هم . عمانوئیل آنقدر که با تو گفت و گو دارم توانی برای حرف زدن با دیگران نمی ماند .

بلند می شود و تا کنار پیشخوان می آید . لیوانش را با پشت دست عقب می سراند . بغض دارد انگار . متوجه نمی شوم چرا می گوید دیکـــا ، اینکار را با خودت نکن ، تو هنوز جوانی .

مگر من چه کرده ام ؟ خوب میخواهم کافه را بفروشم و بروم دنبال زندگیم . مگر کار بدی میکنم ، هان ؟ میگویند قبل از این چگونه  زندگیت را میکردی ، حالا هم همین کار را بکن. میخواهم به شیوه ی خودمزندگیم را عوض کنم ، کار بدی میکنم ؟

اینجا را برای این نگه داشته بودم که تو گمم نکنی . بدانی هر وقت اراده کنی و برگردی آغوشی باز و اتاقی با ملحفه های سفید اتو کشیده انتظارت را می کشد . با وانی پر از آب و برگهای معطر و غذای مورد علاقه ات در آن ظرف لعابی پهن که مخصوص توست . وقتی میدانم تو در هر جایی میتوانی میهمان قلبم شوی چرا باید اینجا بمانم ؟

چیزی به پایان زمستان نمانده . برفآب ها از کوه سرازیرند و چلچله ها کم کم بر میگردند . اسبم در گل نمی ماند . شاید هم با پدروی دندان گرد معامله کردم . به جهنم ! وقتی از اینجا رفتم بگذار هر چه میخواهند در موردم بگویند . بگذار بگویند با خودش حرف میزده و  اصلا به سرش زده .

عمانوئیل تو مرا انگشت نمای این عاقل نماهای دیوانه کردی . آنها فکر میکنند تو فقط در تخیلات من زندگی میکنی و من دیوانه ام که هیچوقت اجازه نمیدهم کسی تو را انکار کند . یعنی واقعا تو را آنجا نمی بینند ؟ حتما برای همینست که هر وقت در جواب اینکه می پرسند برای چه کسی اینهمه دونات درست می کنی ، میگویم عمانوئیل، برایم صلیب به سینه می کشند .

متوجه رفتن پیرمرد نشدم . امشب فانوسی بر سر در نمی آویزم . نه امشب و نه هیچ شب دیگری ... تا زمانی که مرا به خود نخوانی ... بگذار کافه ی مادموازل دیکا متروکه شود .

/ 0 نظر / 2 بازدید