حقیقتش هیچکدوم ! مگه برای عشق ورزیدن هم باید تاریخ معلوم کرد و تقویم دید ؟ از دیدگاه سمبلیک هم به قضیه نگاه کنین ، هدیه کردن واریاسیونی از طیف قرمز در قالب خرسک و شکلات و قلب و پشمک هیچ تضمینی نیس برای اینکه لاور امسال و سال دیگه ی ولنتاینتون یکی باشه !! یه عده هم که از اون ور بون افتادن و از یشت های اوستا مضامینی رو پیدا میکنن و روی کارتهایی مزین به بانوان ردا بلند کمر زرین بسته مینویسند و تریپ ایران باستان بر میدارن و دوزانو تقدیم میکنن به کسی که فکر میکنن عشق بزرگ چارلیه ! دوست داشتن خرس و کارت نمیخواد ، پایداری میخواد ، مداومت میخواد ، درک متقابل میخواد و اینکه بتونی طرفت رو به همون شکلی که هست دوست داشته باشی ... اونجوری هر روزت روزت عشقه ...