تا حالا بخاطر بهمنی بودن خیلی مشعوف بودم .

اصلن همه چیز این ماه حس خوبی بهم میداد ، اسمش ،برفش ، هواش ،تولد وبلاگم ...

هیچی برام خوشایندتر از این نبود که توی یکی از روزهای همین ماه بدنیا اومدم ، اون هم توی عدد مورد علاقه ام...

نمیدونم چرا مثل گیجها نفهمیدم بهمن نامرد ترین ماه ساله ! واقعا نفهمیدم ؟ !

شاید اگه سال یازده ماه بود و بهمنی وجود نداشت نه من بودم و نه ... خیلی چیزهای دیگه ...