ما ملت چوخ بختیاری هستیم اصولا ! باور نمی کنید ؟ چرا ؟ مگر خدای ناکرده شما در زمره ی عزیزان سخت کوشی نیستید که به محض دو تا تعطیلی یک خط در میان ، همینطورگوش و چشمشان به رسانه های جمعی ست و له له میزنند و شمارش معکوس میدهند که کی " بخاطر رفاه شهروندان گرامی " آن روز به لقب خلق الساعه و من درآوردی (( بین التعطیلین )) مفتخر می شود و خیال مان را راحت میکنند ؟ من که اعتراف میکنم از دیشب تاحالا به شیوه ی سرخپوستی یک چشم بسته و یک چشم باز خوابیده ام به این نیت که نکند اعلام شود تعطیل است و متوجه نشوم و فردا بیخود و بی جهت شال و کلاه کنم و راه بیفتم بروم سر کار ! به جهت اطلاع آن دسته از عزیزان جلای وطن کرده به عرض می رسانم که در کشور عزیزمان امروز و پس فردا و پسین فردا که جمعه است تعطیل رسمی ست ، میماند این چهارشنبه ی دربدر مانده ، که ما شرطی شده ایم مراجع قانونی در چنین مواقعی تعطیلش کنند ، آنهم به بهانه ی بین دو روز تعطیل قرار گرفتن ... تا این لحظه که کسی به " رفاه حال شهروندان " نیندیشیده ، حالا ما به درک اسفل السافلین ( اینهم یک جورهایی مثل بین التعطیلین میماند )امیدوارم تا آخر شب کسی پیدا شود لااقل جهت رفاه حال زیارت کنندگانی که با هر والزاریاتی بوده ( چقدر ال وارد زبان ما شده ؟؟!) خود را زمینی و هوایی به مشهد رسانده اند تا روز پنجشنبه که شهادت امام هشتم شیعیان است در این شهر باشند ، فردا را تعطیل اعلام کند . ناگفته نماند ، بینی و بین الله برای شخص من تعطیلی فردا از اوجب واجبات است ، حالا دلیلش اندکی غیر قابل طرح است ولی اگر اینطور شود شاید تا روز شنبه که دیگر ناچاریم به سر کارمان برگردیم ، قابلیت ظاهر شدن در انظار عمومی را پیدا کنیم ! قابل ذکر : وقتی ملتی درست به اندازه ی خود آنها ! ال و کلمات عربی وارد زبانش شده ، حقش نیست مابین دو تا مناسبت مذهبی یک تعطیلی دیگر هم نازشست بگیرد ؟؟!! پ. ن : سه دسته گل ، به نشانه ی سه امتحانی که خوب گذرانده ام روی میز است ، پاس کردن سه تا چهار واحدی استحقاق دریافت این نرگسهای جادویی را داشت ، برای خودم خریدم ! پ. پ . ن : میهمان عزیزی داریم ، مرسن ، یکی از سه تفنگدار ... صدای قهقهه شان فضای خانه را شهر بازی کرده ...