ای همه ی کسانیکه وبلاگ دارید ، برید یه وبلاگ جدید ایجاد کنید آدرسشم به هیشکی ندید ، فقط بذارین باشه برای لحظاتی که نیاز مبرمی پیدا میکنید به زمین و زمان دری وری بگید و ناچار میشید به بروز رفتار هنجار شکنانه ( شما بخون نثار فحش چارواداری ) ولی بخاطر گل روی دوستانی که در وبلاگ همیشگی تون دارین ، اونجا که نمیتونین چنین رفتار سخیفی داشته باشین . محض احتیاط این کار رو بکنین ... ممکنه اینقدر تحت فشار قرار بگیرین که اگه اون وبلاگه نباشه بزنین کار دست خودتون بدین ها ...