یه روزی یه خواسته یا آرزویی داریم که براش میجنگیم ، تلاش میکنیم و سعی میکنیم با بحث کردن دیگرون رو متقاعد کنیم به برحق بودنش . چی باعث میشه اون انگیزه رو از دست بدیم ، مهم نیست ، مهم اینه که وقتی خواسته مون در دسترس قرار میگیره ، دیگه هیچ انگیزه ای باقی نمونده برای دستیابی بهش ...اینقدر چانه زده ای که اصل اهمیت موضوع تحت الشعاع قرار گرفته . . .