عاقا باورمون نمیشه : اینترنت با سرعت نور ( دیوار صوتیمون شکست ) ... بدون فیلتر شکن صابی و مروارید و آلن و وارطان رو میخونم ... الان لوچ شدم